Ad Maiorem Dei Gloriam

Nasza drużyna

W dniu 31 lipca 2010 roku Weronika (Maria*) i Rafał (Jan*) przyjęli Sakrament Małżeństwa w Archikatedrze Fromborskiej, rok później urodziła się Julia, po trzech latach małżeństwa na świat przyszedł Jan. W 2105 roku na Dolnym Śląsku urodził się Gabriel, a Marysia w Łodzi w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w 2018 roku.
Rodzina pochodzi z Łodzi, dotychczas jednak miejsce zamieszkania zmieniała 10-krotnie. Obecnie są mieszkańcami parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Niemysłowie. Tutaj też jest ich stała służba w Kościele.
W ramach formacji duchowej cała rodzina trwa we wspólnocie charyzmatycznej, która swą duchowość opiera na formacji ignacjańskiej (jezuickiej). Rodzice przechodzą co roku rekolekcje ignacjańskie. Dzieci poznają podstawy duchowości w domu.
W 2016 roku w Oktawie Zesłania Ducha Świętego powstał statut Harcerstwa Niepokalanej, organizacji, która ma skupiać rodziny pragnące w swym życiu trwać przy Panu Jezusie wraz z Matką Bożą, żyć modlitwą i służbą w Kościele, a przy tym wspólnie bawić się, radować, dzielić wszelkim dobrem otrzymywanym od Boga.
Zapraszamy do wspólnej wędrówki.

Z Maryją do Jezusa

Formacja rodzin
Służba w Kościele
Edukacja i Praca

Jezus żyje!

Początki
Formacja i służba
Blisko Jezusa
Przy Maryi

Dziękujemy Dobremu Bogu

03 Lip 2019
Anioł Pański

Po modlitwie siadamy razem i słuchamy rozważania Słowa Bożego z dnia wg prowadzenia oo. Jezuitów w “Modlitwie w drodze”. Ta krótka medytacja nad Słowem Bożym to bardzo owocny czas z Jezusem i Maryją.

03 Lip 2019
Jezus uzdrawia dziś

…zaczęliśmy dziękować za jej uzdrowienie i Uwielbiać Jezusa w jej życiu i zdrowiu. Aga wróciła do szpitala i tam ku zaskoczeniu wszystkich, lekarze nie znaleźli żadnej komórki rakowej w jej ciele. Chwała i dzięki Jezusowi. Alleluja.

29 Cze 2019
Zawierz wszystko Maryi …

…podeszła do mnie siostra zakonna z roku i powiedziała: “To jest dla ciebie lektura na wakacje, przygotuj się i powierz wszystko Matce”. Opowiedziała o 33-dniowych rekolekcjach, które można przejść samemu w domu…

Powierzamy w modlitwie

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!